POSTA GÜVERCİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE BAKIMI

En yaygın güvercin türlerinden olan posta güvercinleri, çevik gövde yapıları ve gelişmiş yön duyguları ile öteki güvercinlerden ayrılır. Bu yüzden de güvercin yarışlarında en oldukca tercih edilen güvercin türü, posta güvercinidir. İyi bakılmış olduğu taktirde averaj on dört on beş yıl yaşayabilen posta güvercinleri averaj altmış ila seksen kilometre hızda günde bin kilometre mesafe uçabilir.

Posta güvercinlerinin standart bir gövde yapıları bulunmaz. Zira, kimisi paçalı olabildiği benzer biçimde kimisinin paçaları bulunmaz. Aynı şekilde kimi posta güvercinlerinin göğüslerinde tıpkı bango güvercinlerindeki benzer biçimde gül olabildiği benzer biçimde kimilerindeyse bu özellik bulunmaz. Sadece elbet tamamı, posta güvercinlerinin öteki güvercin türlerinden ayırt edilemez olmasına sebep olan nitelikler değildir.

Posta güvercinlerinin tüyleri, tıpkı bir ipek kadar yumuşak ve kadifeye dokunmuş hissi verir. Tüylerinin bu şekilde olması posta güvercinlerinin, yağmurlu havada acele ıslanmamasını sağlar. Bilhassa güvercin yarışları için posta güvercini yetiştirenler bilirler ki, yarışların yapılacağı günler havanın iyi mi olacağı kestirilemeyebiliyor. Dolayısıyla yağmurdan kolay etkilenmeyen tüyleri, posta güvercinlerinin güvercin yarışlarında öteki güvercinlere nazaran daha dayanıklı olmalarını sağlar.

Posta güvercininin kuyruğu, bir nevi dümen vazifesi görür. Bu yüzden de kuyruk posta güvercinleri için denge sağlayıcı bir organdır. İyi bir posta güvercininin dengeli ve süratli uçabilmesi için kuyruğunun fazla uzun ve açık olmaması gereklidir. Posta güvercininin kuyruğuna arkadan bakıldığında, şekil olarak kuyruğun sona doğru incelip sanki tek bir tüymüşçesine görünmesi gereklidir. Uzunluk olarak ise, kuyruğun uzunluğu kanat uzunluğundan mümkünse uzun olmaması ya da en oldukca bir santimetre uzun olması gereklidir.

Posta güvercininin gözleri, kuşun genel sağlığı ve iyi bir uçuş performansı sergileyebilmesi için büyük ehemmiyet taşır. Sıhhatli bir posta güvercinin gözleri, canlı ve metalik bir renge haizdir. Donuk ve mat gözlere haiz bir posta güvercini büyük olasılıkla bir sıhhat problemi ile karşı karşıyadır.

Posta güvercinlerinin sırt ve belleri oldukça güçlüdür. Yapısal olarak bakıldığında, posta güvercinlerinin geniş belleri, tıpkı bir sportmen benzer biçimde kuyruğa doğru daralmaktadır.Posta güvercini yetiştirenler gerek yarışlar gerekse antremanlar esnasında hava koşullarının iyi gözlemek ve dikkate almak durumundadırlar. Yetiştiriciler uçuş öncesi hava ve rüzgarın durumu ile ilgili detayları meteorolojiden aldıktan sonrasında uçuşa karar vermelidirler. Bu bilhassa uzun uçuşlar için gereklidir. Hava şartlarının uçuş için uygun olmadığı zamanlarda kuşlar uçurulmamalıdırlar. Bu şartları şu şekilde özetleyebiliriz.
1 ) Yağışlı havalarda kuşlar uçurulmazlar. Kar ya da yağmur yağdığı şartlarda, yağış olmasa bile havanın yağma ihtimalinin fazla olduğu durumlarda, kuşları uçurmak uygun değildir.2 ) Sis ya da benzeri nedenlerle görüş mesafesinin azaldığı durumlarda, eğer görüş mesafemiz 5 km.den azca ise kuşlar uçurulmazlar.3 ) Şiddetli rüzgarın olduğu havalarda, eğer rüzgarın hızı saatte 35 – 40 km.den fazla ise kuş uçurulmazlar.4 ) Aşırı sıcak havalarda, mesela hava sıcaklığı 30 –35 dereceden fazla ise kuşlar uçurulmazlar.
Bunun yanı sıra hava koşullarının uçuş için daha uygun olduğu anlamış olur da vardır. Bu koşulları şöyleki sıralayabiliriz.
1 ) Hava sıcaklığının 10 – 15 aşama içinde olduğu zamanlar.2 ) Görüş mesafesinin 20 km.den fazla olduğu havalar.3 ) Kuru havalar.4 ) Rüzgarın yönü ile güvercinlerin uçacağı yönün aynı olduğu durumlar.

YARIŞ BİLGİSİ

Posta güvercinleri soylarındaki genetik yapıya nazaran belli mesafeleri daha iyi uçabilirler.
Bu özellikleri bakımından kabaca kısa, orta ve uzun mesafe uçucuları olarak 3 gruba ayrılarak değerlendirilirler.
Uzun mesafe uçanlar ise günlük ve gün aşırı olarak iki bölümde incelenebilirler.
Kısa mesafe uçanlar, 100 – 300 km. arası uçan kuşlardır.
Bunlar “vites” olarak adlandırılmaktadır.
Orta mesafe uçanlar, 300 – 600 km. arası uçanlardır.
600 – 1200 km. arası uçanlar ise uzun mesafe uçucularıdır.
Bunlar da “maraton” olarak adlandırılırlar.

Kuşun hangi mesafede başarısı daha iyi ise o mesafede yarışa sokulması gerekmektedir. Bir de “all round” olarak malum ve tüm mesafeleri iyi uçabilen kuşlar bulunmaktadır. Maraton uçuşlarında kuşlar 12 – 14 saat arası uçmaktadırlar. Bu tür bir uçuş esnasında averaj 1000 km.yi 11 saatte kat etmektedirler. Gece bile uçan kuşlar olduğu benzer biçimde uçuş esnasında mola verip dinlenen kuşlarda olmaktadır. Güvercinin uçtuğu mesafe harcanan zamana bölünerek hızı bulunur ve böylece hangi güvercinin en yüksek hıza ulaşmış olduğu saptanır. Saatteki hızları 90 – 145 km. içinde değişebilmektedir.Posta güvercini yarışları devletimizde bu alanda etkinlikler sürdüren dernekler aracılığı ile düzenlenmektedir. Bu tür dernekler başta İstanbul olmak suretiyle ülkemizin değişik illerinde bulunmaktadır. Pasta güvercini yarışlarına devletimizde ilgi, Avrupa vatanlarında olmasıyla birlikte olmasa bile fazladır. İstanbul’da bu alanda etkinlik gösteren 13 tane dernek bulunmaktadır. Bu derneklere üye ortalama 2000 güvercin meraklısı bu sporu sürdürmektedir. Gene İstanbul’da 10.000’in üstünde posta güvercini bulunmaktadır.İlgili dernekler yarış gününü ve hangi etaplar arası yapılacağını evvelinde bildirirler. Yarışlara katılabilmek için katılımcılardan dernek tarafınca belirlenen bir ücret alınır. Tüm katılımcılardan toplanacak olan para, yarış sonunda ilk üç dereceye giren katılımcılar içinde belli bir orana nazaran paylaştırılır. Her katılımcının bu yarışlar için hazırlanmış hususi bir yarış saati olması gerekir. Bu saat yardımıyla her kuşun geri dönüş zamanı tam olarak belirlenebilir. Yarış günü ulaştığında yarış kaydı yapılmış olan tüm güvercinler hareket noktasında toplanırlar. Yarışın başlatılacağı yere gönderilmek suretiyle nakliye aracına bindirilirler. Güvercinlerin nakledildiği araçların içi güvercinler için hususi olarak düzenlenmiştir. Klima ve havalandırma sistemine sahiptirler. Yarışın başlatılacağı yere nakledilen güvercinler burada yarışın başlangıç saatinde aynı anda salıverilirler. Böylece yarış başlamış olur. Hangi güvercin en ilkin yuvasına gelirse, yarışı o güvercin kazanmış olur. Güvercin sahipleri ellerindeki hususi yarış saatleri ile bu dönüşü belgelerler.Vatanımızda bu yarışlar, İzmit, İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Bursa, Manisa benzer biçimde illerimizden başlatılmaktadır. Mesela 2002 senesinde Diyarbakır – İzmit içinde 10 yarış düzenlenmiştir. Yarış sonrası yuvaya geri dönme yüzdesi tüm katılımcılar hesaba katılarak % 30 civarında olmaktadır. Bu sayı aslen ciddi oranda kuşun yarışlar esnasında yok olduğu anlamına gelmektedir. Yuvaya geri dönememe sebepleri içinde, yön bulamamanın yanı sıra yırtıcı kuşlara yem olma ve hatta ne yazık ki avcılar tarafınca avlanılma bile bulunmaktadır. Bu yarışmaları seneler süresince devamlı kazanan ya da dereceye giren kümeslerin bu mevzuda istikrarlı oldukları kabul edilmektedir. Yarış yüzdesi % 60’ın altına düşmeyen kümeslerin başarıya ulaşmış oldukları söylenebilir. Yoksa bir tek bir yıl yarış kazanmak mühim değildir. Bunun yanı sıra bir yarışmacının yarışa getirmiş olduğu kuşların gene % 60’ının yarışta iyi performans gösteriyor olması bir başarı göstergesi olarak kabul edilebilir. Yarışmacı yarışa 20 tane kuş getirir fakat bir tek biri başarıya ulaşmış olursa bu oldukca makbul değildir. Minimum 12 tanesi başarıya ulaşmış olursa bu bir istikrar göstergesidir. Bu yarışlarda aslen yarışan bir tek kuşlar değildir. Aslolan yarış yetiştiriciler arasındadır. Bu uzun soluklu, sportmence yürütülmesi ihtiyaç duyulan tatlı bir rekabettir.

Yarış Posta Güvercini Nasıl Eğitilir.

Yarış Posta Güvercini Iyi mi Eğitilir.

Posta güvercinlerinin yaşam süreleri 10 – 15 yıl kadardır. Bu süre iyi bir bakımla en oldukca 20 yıla kadar çıkabilmektedir. Yavru posta güvercinleri 30 – 40 günlük olduklarında yem yiyebilecek ve su içebilecek hale gelirler. Bu duruma gelen güvercinler ana ve babalarının yanından ayrılırlar ve yavrular için hazırlanmış ayrı bir bölüme konulurlar. Böylece öteki kuşlardan gelebilecek zararların önüne geçilmiş olduğu benzer biçimde, daha çok yem yiyerek gelişimleri hızlandırılmış olur. Bu zamanda yavrular, hususi yavru yemi ile beslenmeye başlarlar. Önlerinde devamlı yem, temiz su ve grit taşı bulunmasında yarar vardır. Her gün tertipli olarak gözlenerek gelişimleri denetim altında tutulur. Bazen salma önüne çıkmalarına izin verilir ve yeniden geri içeri girmeleri sağlanır. Böylece kendi yerlerini ve konumlarını öğrenmelerine çaba sarf edilir. Yarış salmasından yuvaya geri girmeyi öğrenmesi birazcık süre alır. Bu mevzuda sabırlı olunmalıdır.Posta güvercinleri kanattan ilk tüylerini attıktan sonrasında biçim tutmaya başlarlar. Bu süre ortalama 6 – 8 hafta kadardır. Bu aşamaya gelen kuşlar grupla beraber fazla zorlanmaksızın uçurulmaya başlarlar. Uçurulma öncesi yuva ve etrafını görebilecek bir konumda olmalarında yarar vardır. Uçuşlar sabah ve akşam üst kısımları olmak suretiyle günde iki kez tekrarlanmalıdır. Yavruların mesafe uçurulmaya başlamaları için, toplu uçuş esnasında yuvadan iyice uzaklaşıp havada gözden kaybolmaya başlamaları beklenir. Her uçuşta bunu tekrarlayan kuş artık mesafe uçurulmaya hazır hale gelmiş anlamına gelir.Mesafe uçmaya alışmaları için en önce gene grup halinde en fazla 5 km. uzağa götürülüp toplu olarak bırakılırlar. Geri dönmeyi başaran yavrular için yavaş yavaş mesafe artırılmaya başlanır. Mesela her seferde mesafe 5 km. daha artırılır. 30 – 40 km. kadar uzaklıktan bırakılan kuşlar geri gelebiliyorlarsa, artık toplu antremanlara son verilir ve kuşlar belli aralıklarla tek tek bırakılmaya başlanır. Bu aşamada kuşun bırakılacağı uzaklığın tespitinde eskiden beri uygulanan klasik yöntemlerden biri, bundan önceki uzaklığın yarısı kadar kilometreyi, bundan önceki uzaklığa ilave ederek yeni uçuş uzaklığını bulmak şeklindedir. Kısaca kuş 50 km.den bırakıldığında geri gelmişse, ikinci uçuş uzaklığı 50 / 2 = 25, 50 + 25 = 75 olarak hesaplanabilir. İlk bırakılan kuş gözden iyice kaybolduktan sonrasında ikincisi bırakılmalıdır. Böylelikle kuşların birbirini takip etmeleri önlenir. Amaç kuşların kendi kabiliyetlerini geliştirmesini sağlamaktır. Yarışacak kapasiteye gelebilmeleri için ise 2 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Bu süre içersinde kuş belli aşamalardan geçerek gelişir ve yarışabilecek konuma getirilir.Kuş yuvasına geri döndüğünde salma girişinden yuvanın içine girmesi şarttır. Bunu sağlayabilmek için belli bir eğitim uygulanır. Ilk olarak kuşlar hiçbir süre tok karına uçurulmazlar. Yuvasına geri döndüğünde yeminin ve suyunun kendisini o delikten girdiğinde beklediğinden güvenilir olmalıdır. Özetle kuşlara uygulanacak eğitimin temelinde açlık ve beklenen davranışın gerçekleştiğinde açlığında giderilmesi şeklindedir.

Yarış Posta Güvercini Yetiştirilmesi ve Bakımı.

Posta güvercini yetiştirmek, öteki güvercin ırkları yetiştiriciliğine nazaran daha çok maddi ve içsel özveri gerektirmektedir. Posta güvercini yetiştiriciliğinde sabır şarttır. Bu güvercinler aynı bir sporcunun olimpiyatlara hazırlanması benzer biçimde ciddi ve disiplin altında çalıştırılırlar. Bu güvercinlere, tertipli uçuş ve yarışa yönelik alıştırma uçuşları yaptırılır. Alıştırma uçuşları esnasında belli uzaklıklara bir program dahilinde götürülüp bırakılmaları gerekmektedir. Bakımlı ve sıhhatli olmaları için oldukca ciddi anlamda data ve hizmet gereklidir. Belli hastalıklara karşı tertipli aşılarının yapılması, beslenme rejimlerinin kuşun geçirdiği dönemlere bağlı olarak ayarlaması, devamlı hastalık takip edeni ve ilaç tedavisi, vitamin ve mineral takviyeleri şarttır. Tüm bunlar, fazladan bir özeni gerektirmektedir.
Bu bununla beraber maddi olarak ek bir bütçe ayrılmasını da mecburi kılmaktadır.
Posta güvercinlerinin bir yıl süresince geçirdiği birbirinden değişik 4 dönem bulunmaktadır.
Kuşun içinde bulunmuş olduğu döneme nazaran uygun bakım uygulanması gerekmektedir.
Bu dönemleri şu şekilde sıralayabiliriz.
1 ) Tüy değişiklik yapma süreci2 ) Kış Süreci3 ) Yarış süreci4 ) Yavru süreciTüy Değişiklik yapma Süreci : Bu dönem kabaca eylül ayı başından başlayıp aralık ayı başına kadar devam eder. Bu iki aylık dönem içersinde güvercinler eskiyen tüylerini belli bir düzene nazaran kendiliklerinden değiştirirler. Bu bununla beraber yaklaşan kış ayına karşı bir hazırlanma evresidir. Bu zamanda kuşlarda aşırı bir stres hali vardır. Devamlı kaşınır ve gagaları ile tüylerini yolabilirler. Bu dönem çeşitli hastalıklara yakalanma açısından duyarlı bir dönemdir. Yetiştiricilerin uyanık ve dikkatli olmaları gerekir. Kuşların bu süreci daha sakin atlatabilmeleri için, tüy süreci öncesi eşlerin birbirinden ayrılması yerinde olur. Bununla birlikte tüylerin yenileniyor olması fazladan vitamin ihtiyacı doğurur. Beslenme yek karışımlarının da yeni döneme nazaran ayarlanması gerekir.Tüy değişiklik yapma döneminde bilhassa A, D, E, B vitaminleri içeren karmaşa bir vitamin takviyesi şarttır. Mesela Polivitamin Forte ( Eczacıbaşı ) adlı vitamin bu dönem için sularına karıştırılarak verilebilir. Bunun yanı sıra kesinlikle protein takviyesi gereklidir. Zira vücut dokularında mühim görevler icra eden proteinler, % 88 oranında tüylerin yapısı içinde yer alırlar. Protein açısından yüksek yemlerin başlangıcında mercimek, bezelye, soya fasulyesi, fasulye ve fiğ sayılabilir. Her yetiştiricinin tercihi değişmekle beraber, bu dönem için mesela şöyleki bir yem karışımı önerilebilir. % 30 Mercimek, % 25 Buğday, %20 Ak Darı, %20 Mısır, %5 kenevir
Kış Süreci : Bu dönem kabaca aralık ayı başından başlayıp şubat ayı başına kadar sürer. Bu zamanda yuvada adam ve dişiler birbirinden ayrı tutulurlar. Sadece birbirlerini görmeleri engellenmemelidir. Ayrı durmaları bizlere hem yeni eş döneminde istediğimiz çiftleri damızlığa ayırabilme olanağı sağlar, hem de kuşların lüzumlu kızgınlığa ulaşmalarını ve eş dönemine iyi ve istekli olarak girmelerini doğurur. Posta güvercinleri kış döneminde fazla uçurulmazlar ve bir tür dinlenmeye alınırlar. Bu devrin sonlarına doğru kuşların bilhassa PMV 1, Pox, Salmonella benzer biçimde hastalıklara karşı aşılatılması uygundur. Bununla birlikte öteki hastalıklara ve bilhassa CRD ve Trichomonas benzer biçimde hastalıklara karşı tedavi bakım uygulanır. İçparazit ve Cocidiosis olasılığına karşı önlemler alınır.Hakikaten sıhhatli olduğuna inanılan kuşlar eş süreci için damızlık olarak ayrılır ve yarış süreci için hazırlanırlar. Kış döneminde kuşların fazla yağlanmalarını önlemek gereklidir. Bu zamanda kuşlar fazla uçurulmadıklarından yağlanma eğiliminde olurlar. Bu açıdan verilen yem oranları tekrardan ayarlanır. Yağ oranı yüksek olan kenevir, yulaf, mısır ve darı benzer biçimde yemler azaltılır ya da asla verilmez. Bu dönem için mesela şöyleki bir yem karışımı uygulanabilir. % 30 Buğday, %30 Mısır, % 20 Mercimek, %20 Ak Darı.
Yarış Süreci : Mart, Nisan ve Mayıs benzer biçimde bahar ayları posta güvercinlerinde yarış süreci olarak kabul edilir. Bu zamanda yarış için ayrılan kuşlar belli bir uçuş antremanına doğal olarak tutulur ve yarışa hazır hale getirilirler. Yarış için ayrılan kuşlar en sıhhatli ve en güvenilir kuşlar olmalıdır. Antremanların başlaması ve yarış sezonunun açılması ile beraber kuşlara uygulanan beslenme rejimi de değiştirilir. Bu dönem bolca enerji veren karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme daha uygundur. Karbonhidrat oranı yüksek yemlerden, Buğday, Mısır, Arpa, Ak Darı benzer biçimde yemlerin oranları artırılır. Yemlere bazı takviyeler yapılabilir. Şu şekilde bir yem karışım oranı uygulanabilir. % 20 Buğday, %20 Mısır, %20 Ak Darı, % 20 Pirinç, %20 Mercimek. Yarış döneminde gene vitamin ve mineral takviyeleri kuşlarımızı kuvvetli tutacaktır. Vitamin olarak Polivitamin Forte, ( Eczacıbaşı ) mineral olarak Depomin Oral Solüsyon ( Vetaş ) belli aralıklarla takviye olarak verilebilir.
Yavru Süreci : Şubat ayının ortaları ya da en geç mart ayının başından itibaren güvercinlerde yavru süreci adım atar. Bu zamanda damızlık olarak ayrılan güvercinler kendileri için hazırlanmış hususi damızlık bölümde eşe atılarak yavru süreci başlatılır. Damızlığa ayrılan kuşların, yavru süreci öncesinde tüm hastalıklara ve parazitlere karşı bakımlarının, kontrollerinin ve aşılarının yapılmış olması gerekir. Unutulmaması gerekir ki sıhhatli yavrular sadece sıhhatli damızlıklardan alınabilir. Yavru süreci kuşların bilhassa vitamin ve mineral ihtiyaçlarının arttığı bir dönemdir. Bilhassa E vitamini yavru verimini artırıcı tesir yapmaktadır. Bu zamanda E vitamini içeren vitamin takviyeleri uygun olur. ( Evisel oral solüsyon ) Mineral olarak da bilhassa kalsiyum ihtiyacı oldukca fazladır. Bilinmiş olduğu benzer biçimde yumurta kabuğu kalsiyumdan oluşmaktadır. Bu zamanda damızlık bölümünden çeşitli mineraller içeren grit taşları tamamlanmamış edilmemeli ve ek olarak sularına mineral takviyesi ( Depomin oral solüsyon ) yapılmalıdır. Yem karışımları ise protein, karbonhidrat, yağ ve selüloz açısından hepsini uygun oranlarda kapsayacak şekilde daha dengeli olmalıdır. Protein miktarı birazcık fazla tutulabilir. Şu şekilde bir karışım kullanılabilir. % 25 Mercimek, %25 Ak Darı, % 25 Buğday, %20 Mısır, %5 kenevir. Bu dönem için yurt haricinde hususi hazırlanmış damızlık ve yavru yemleri bulunmaktadır. Çoğu zaman iyi yetiştiriciler bu tür hususi karışımları tercih ederler.

Yarış Postası İdman

Posta güvercinlerinin yaşam süreleri 10–15 yıl kadardır. Bu süre iyi bir bakımla en oldukca 20 yıla kadar çıkabilmektedir. Yavru posta güvercinleri 30–40 günlük olduklarında yem yiyebilecek ve su içebilecek hale gelirler. Bu duruma gelen güvercinler ana ve babalarının yanından ayrılırlar ve yavrular için hazırlanmış ayrı bir bölüme konulurlar. Böylece öteki kuşlardan gelebilecek zararların önüne geçilmiş olduğu benzer biçimde, daha çok yem yiyerek gelişimleri hızlandırılmış olur.
Bu zamanda yavrular, hususi yavru yemi ile beslenmeye başlarlar. Önlerinde devamlı yem, temiz su ve grit taşı bulunmasında yarar vardır. Her gün tertipli olarak gözlenerek gelişimleri denetim altında tutulur. Bazen salma önüne çıkmalarına izin verilir ve yeniden geri içeri girmeleri sağlanır. Böylece kendi yerlerini ve konumlarını öğrenmelerine çaba sarf edilir. Yarış salmasından yuvaya geri girmeyi öğrenmesi birazcık süre alır. Bu mevzuda sabırlı olunmalıdır.
Posta güvercinleri kanattan ilk tüylerini attıktan sonrasında biçim tutmaya başlarlar. Bu süre ortalama 6–8 hafta kadardır. Bu aşamaya gelen kuşlar grupla beraber fazla zorlanmaksızın uçurulmaya başlarlar. Uçurulma öncesi yuva ve etrafını görebilecek bir konumda olmalarında yarar vardır. Uçuşlar sabah ve akşam üst kısımları olmak suretiyle günde iki kez tekrarlanmalıdır. Yavruların mesafe uçurulmaya başlamaları için, toplu uçuş esnasında yuvadan iyice uzaklaşıp havada gözden kaybolmaya başlamaları beklenir. Her uçuşta bunu tekrarlayan kuş artık mesafe uçurulmaya hazır hale gelmiş anlamına gelir. Mesafe uçmaya alışmaları için en önce gene grup halinde en fazla 5 km. uzağa götürülüp toplu olarak bırakılırlar. Geri dönmeyi başaran yavrular için yavaş yavaş mesafe artırılmaya başlanır.
Mesela her seferde mesafe 5 km. daha artırılır. 30–40 km. kadar uzaklıktan bırakılan kuşlar geri gelebiliyorlarsa, artık toplu antrenmanlara son verilir ve kuşlar belli aralıklarla tek tek bırakılmaya başlanır. Bu aşamada kuşun bırakılacağı uzaklığın tespitinde eskiden beri uygulanan klasik yöntemlerden biri, bundan önceki uzaklığın yarısı kadar kilometreyi, bundan önceki uzaklığa ilave ederek yeni uçuş uzaklığını bulmak şeklindedir. Kısaca kuş 50 km.den bırakıldığında geri gelmişse, ikinci uçuş uzaklığı 50/2 = 25, 50 + 25 = 75 olarak hesaplanabilir. İlk bırakılan kuş gözden iyice kaybolduktan sonrasında ikincisi bırakılmalıdır. Böylelikle kuşların birbirini takip etmeleri önlenir. Amaç kuşların kendi kabiliyetlerini geliştirmesini sağlamaktır. Yarışacak kapasiteye gelebilmeleri için ise 2 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Bu süre içersinde kuş belli aşamalardan geçerek gelişir ve yarışabilecek konuma getirilir. Kuş yuvasına geri döndüğünde salma girişinden yuvanın içine girmesi şarttır.
Bunu sağlayabilmek için belli bir eğitim uygulanır. Ilk olarak kuşlar hiçbir süre tok karına uçurulmazlar. Yuvasına geri döndüğünde yeminin ve suyunun kendisini o delikten girdiğinde beklediğinden güvenilir olmalıdır. Özetle kuşlara uygulanacak eğitimin temelinde açlık ve beklenen davranışın gerçekleştiğinde açlığında giderilmesi şeklindedir.

Hazırlayan: Rahmi BOZKIR

Admin'nin avatarı

Yazarlar Admin

Kuscular.net sitesi 2010 yılında kurulmuştur amacımız insanların güvercinlerini güvenle alıp satmasıdır