Türkiye’de güvercin yetiştiriciliği problemleri

Türkiye güvercin yetiştiriciliği konusunda çok zengin genetik kaynakları kapsamasına rağmen, güvercin yetiştiricilerinin birçok konuda noksanlıkları bulunmaktadır. Güvercin yetiştiricileri arasında en büyük eksikliklerden birisi, bilgi noksanlığıdır. Bu yetiştiricilerin büyük çoğunluğu düşük eğitim, kültür ve gelir seviyesine sahiptir. Mevcut bilgi eksikliklerine rağmen, hepsi birer güvercin aşığı olan bu yetiştiricileri büyük çoğunluğu, kendisini bu konuda bir otorite olarak görmektedir. Mevcut üniversitelerde güvercin yetiştiriciliği ile ilgilenen belli başlı bir bilim adamı bulunmamaktadır. Ancak, çocukluğunda güvercin yetiştiren, bu yaştan itibaren güvercin sevgisi taşıyan Prof. Dr. Türker Savaş’ın bazı kişisel çabalarına ve bu konuda hazırlamış olduğu bilimsel eserlere rastlanmaktadır. Öncülüğünü yaptığı Güvercin Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile güvercin yetiştiricilerini örgütlemeye çalışmıştır. Ancak bu konuda tek bir kişinin çabaları yetersiz kalmaktadır. Üniversitelerimizde bu konuda çalışacak yeni bilim adamlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Güvercin ırklarının bilimsel olarak tanımlanmamış olması başka bir problemdir. Bu ise son derece vahim bir bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Herhangi bir ırk söz konusu edildiği zaman, her güvercin yetiştiricisi kendine göre, daha doğrusu kendi güvercinine göre bir ırk tarifi çizmektedir. Kendilerini bu konuda son derece bilgili ve yetkili zanneden bu yetiştiricilerin büyük bir kısmı ise, gelişigüzel bir şekilde, çeşitli ırklar arasında, “Ya tutarsa” mantığı ile melezlemeler yapmaktadırlar. Dış görünüş özelliklerine göre yapılan bu melezlemeler, bazen hobi amaçlı, bazen ise ticari gayelerle gerçekleştirilmektedir. Bizzat güvercin yetiştiricileri tarafından sürekli ve ısrarla gündeme getirilen bir diğer konu ise, güvercin hastalıklarını teşhis edecek veteriner hekimlerin sayısının azlığıdır. Ayrıca, veterinerler hastalığı teşhis etse bile, bu sefer de tedaviyi gerçekleştirecek ilaç bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir şehrin birçok yerinde “….. Güvercini Sevenler Derneği” ya da “……. Güvercini Yetiştiriciler Derneği” gibi levhalar görmek mümkündür. Ancak bu yerler genellikle oyun oynamak ve hoşça vakit geçirmek amaçları için kullanılmaktadır. Bu yerlerin başka bir amacı ise, buralarda zaman zaman güvercin mezatları düzenlemektir. Güvercin yetiştiriciliği konusunda diğer bir problem, güvercin hırsızlığı konusudur. Her ne kadar güvercinler makul fiyatlarla alınıp, satılsa da, zaman zaman bazı açgözlü ve kötü niyetli kişiler tarafından güvercin hırsızlığı olaylarına tesadüf edilmektedir. Buradaki amaç, değerli olduğuna inanılan bir güvercini çalarak, izini kaybettirmek ve bu güvercini sanki kendisi üretmiş ve ıslah etmiş gibi yavrular elde edip satmaktır. Veya sadece yetiştirmek ve “Bu güvercini ben yetiştirdim” demektir.

Güvercin yetiştiriciliği konusunda başka bir problem ise birçok yerli ırkın, gen kaynağının yıldan yıla azalmasıdır. Diğer yandan, bilinçsizce yeni ırklar türetilirken, diğer taraftan yüzyıllarca zaman süren bir yaşam mücadelesi sınavını başarı ile vermilş birçok yerli ırk, gerek ilgisizlik, gerek diğer sebeplerden dolayı yitirilmektedir. Sonuç Ülkemizde genellikle hobi amaçlı güvercin üretim birimleri ve evlerin çatılarında gübreleri için yetiştiricilik dışında ticari bir üretim yoktur. Güvercinler kültür yetiştiriciliği yanında çiftliklerde bir ek iş ve gelir kaynağı olarak yetiştirilebilir (Sarıca ve ark. 2003). Hükümet ve üniversiteler tarafından kapsamlı, uygulanabilir ve ayağı yere basan projeler üretilmeli ve güvercin yetiştiriciliğinin önündeki engeller bir bir yıkılmalıdır.

Admin'nin avatarı

Yazarlar Admin

Kuscular.net sitesi 2010 yılında kurulmuştur amacımız insanların güvercinlerini güvenle alıp satmasıdır

15 Kasım 2015 00:17

465 toplam görüntüleme,1 bugün