Evde evcil hayvanlar (kedi, kuş, balık, vs) beslemenin hükmü nedir?

Değerli kardeşimiz, Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Gökte süzülen kuştan, denizin derinliklerinde yüzen balıklara; rengi ve kokusu ile gülümseyen güzelim çiçeklerden rengârenk uçuşan kelebeklere; birbirinden güzel ağaçları bağrında barındırarak semâya uzanan dağlardan, çağıldayan derelere kadar iç içe, yan yana sıralanan güzellikler... Bu güzelliklerden ve tatlı nimetlerden kuşları Kur’ân-ı Kerim nasıl anlatıyor? “Gökle yer arasında Allah’ın hükmüne boyun eğerek uçan kuşları görmezler mi? Onları havada tutan Allah’tan başkası değildir. Îman eden bir topluluk için şüphesiz bunda deliller vardır.”1 “Görmedin mi, göklerde ve yerde olanlar ve kanat vuran kuşlar Allah’ı tesbih eder. Onların hepsi ibadetini de bilir, tesbihini de. Allah ise onların işlediklerini hakkıyla bilir.”2 Kur’ân, kuşlardan sadece kuş oldukları için bahsetmiyor. Onları gökyüzünde kimin tuttuğunu, kimin emri altında hareket ettiklerini dikkatimize sunuyor. Yaptıkları hareketlerin, çıkardıkları seslerin…
Daha fazla oku yaklaşıkEvde evcil hayvanlar (kedi, kuş, balık, vs) beslemenin hükmü nedir?
  • 0

Güvercin beslemek uçurmak, takla attırmak günah mıdır?

Kıymetli kardeşimiz, Dünyası en geniş, sahası en vâsi olan bir mahlûk da kuştur. Gökyüzünün tüm derinlikleri, yeryüzünün de gene tüm serinlikleri kuşundur. Hürriyeti hudutsuz, istifâde sahası sonsuzdur. İşte böylesine geniş ve derin dünyalı bir varlığı alıp da avuç içi kadar dar bir kafese hapsetmek, bunca geniş dünyasından koparıp, burada can çekişir benzer biçimde bir hayata mahkûm etmek, herhalde insan akıl ve mantığıyla da bağdaşmamakta, beşer şefkati dahi bunu mâkul görmemektedir. Ek olarak böylesine geniş yaşamı olan bir kuşu, bu kadarcık dar bir kafese hapsetmenin belli bir faydası, meşrû bir neticesi de yoktur. Bir tek sahibinin şahsen duyduğu zevk, ferden hissettiği lezzettir. Gariptir ki, bu zevk ve lezzet, geniş dünyasından koparılıp hapse atılan kuşcağızın feryad ü figanından alınmakta, onun âdeta firaklı ağlamasından duyulmaktadır. Bir kısım canlıların ıstırabından zevk almak benzer biçimde bir lezzettir bu. İşte bu yüzden İmam-ı Birgivî Hazretleri, kaf…
Daha fazla oku yaklaşıkGüvercin beslemek uçurmak, takla attırmak günah mıdır?
  • 0

Kuş beslemek yapmak ve satmak caiz mi? Ben kafeste kanarya besliyorum. Bunları eşleştiriyorum. Kuşları satarak para kazanıyorum…

Cenab-ı Hak tüm mahlûkatı insanoğlunun emrine vermiştir. Kâinatta Tanrı’ın yarattığı her varlık ya bizzat yada dolaylı olarak insana hizmet etmektedir. İnsana düşen de bu varlıklardan Yaratıcısının gösterdiği ölçüler çerçevesinde istifade etmektir. İnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratıldığından, sair varlıklarda tasarrufa yetkili kılınmıştır. İhtiyacı olduğunda bitkilerin ve ağaçların meyvelerini alıp yediği benzer biçimde, hayvanların da et, süt, yün ve deri benzer biçimde nimetlerinden faydalanmaktadır. Hattâ yeterli hayvanlardan daha başka maksatlarla da istifade etmektedir. Kediler, zararı olan haşerelere karşı evin bekçisi olduğu benzer biçimde, köpekler de hırsız ve yırtıcı hayvanlara karşı sürülerin bekçiliğini yapmaktadır. Kuşların bir kısmı mevsiminde avlanarak yenildiği benzer biçimde, bazıları insan yaşamını ses ve süsüyle renklendirmektedir. Bülbül, kanarya benzer biçimde kuşların ses ve görüntüleri insan zevkini okşamaktadır. Hayvanların insan hayatıyla ol…
Daha fazla oku yaklaşıkKuş beslemek yapmak ve satmak caiz mi? Ben kafeste kanarya besliyorum. Bunları eşleştiriyorum. Kuşları satarak para kazanıyorum…
  • 0

BATMAN’DA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Batman’da güvercin yetiştiriciliğinin geçmişi uzun yıllar öncesine dayanır. “Kuşçuluk” olarak adlandırılan güvercin yetiştiriciliği sevgisi, birçok kişinin güvercinler ile ilgilenmesine yol açmaktadır. Kuşçuluk Batman’da bir sektör haline gelmiştir. Birçoğu ticari amaç için değil hobi olarak, kuşçuluk ile uğraşmaktadır. Ticari amaçla kuşçuluk ile uğraşanların sayısının en az 1.000 kişi civarında olduğu, bizzat kuşçular tarafından ifade edilmektedir. Kilis’te güvercin besleyip uçuranlara kuşçu adı verilir. Batman halkı güvercinleri çok sever. Güvercin avlamanın ve vurmanın günah olduğuna inanılır. Batman’da kuşçular için “Kuşçu Kahvehanesi” vardır. Bu kahvehanenin müşterisi kuşçulardır. Kuşçuların dışında kuşları sevenler de bu kahvehaneye gelir. Kuşçu kahvelerinin iç duvarlarında tel kafesli kuş rafları bulunur ve bu rafların içi de odacık şeklinde bölmelidir. Güvercinler bu kafesler içinde oynaşır ve öter. Batman’da kuş uçurma zamanı Batman’ın üstü kuş dol…
Daha fazla oku yaklaşıkBATMAN’DA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  • 0

MARDİN’DE GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Mardin’de güvercin yetiştiriciliği yüzyıllardan beri yapılmaktadır. Özellikle taklacı tip güvercin yetiştiriciliği yapılır. Şehir merkezinde birçok aile güvercin yetiştirmektedir. Bazı iddialara göre, Mardin’in tarihi mimarisi bile güvercin yetiştiriciliğe uygun olarak şekillenmiştir. Usta güvercin yetiştiricileri arasında taklacı güvercinler, performans güvercini olarak bilinir. Diğer güvercin ırklarından en belirgin farkları, daha iri olmalarıdır. Dış görünüş olarak, saf Mardin taklacı güvercinlerinde tepe ve güle rastlanmaz. Ancak zamanla başka ırklarla karıştığı için şimdilerde tepeli ve güllü olanları da görülür. Mardin taklacıları siyah, beyaz, mavi ve dumanlı renklerde bulunurlar. Ayrıca taklacı Mardin güvercininin göğüs kafesi de diğer güvercin türlerinden farklı yapıda ve daha gösterişlidir. Bu işin meraklılarına göre Mardin güvercinini vazgeçilmez kılan ve güvercin beslemeyi bağımlılık haline getiren ise taklacıların kanat sesleri. Taklacı güverc…
Daha fazla oku yaklaşıkMARDİN’DE GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  • 0

ŞANLIURFA’DA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

ŞANLIURFA’DA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Güvercin yetiştiriciliği Şanlıurfa'da önemli bir kültürdür. Güvercin yetiştiriciliği hobi olarak yapılmakla birlikte, kendine özgü özelliklere sahip bir meslek olarak kabul edilir. Bu yüzden halk dilinde kuş besleyip uçuranlara yörede "kuşçu" adı verilir. Şanlıurfa'da 200-300 adet kuş besleyen kuşçular vardır. Şanlıurfa'da kuşçuluğun yaygınlık nedeni evlerin elverişli olmasındandır. Evlerin “hayat” (avlu) olarak adlandırılan kısımlarının geniş ve gürültüden uzak; damların toprak ve düz olması kuşçuluk için çok elverişlidir. Kuş beslenen evlerde hayatın veya damların uygun bir köşesinde kuş matarları (evleri) vardır. Bazen avludaki bir oda da kuş matarı olarak kullanılır. Geleneksel Şanlıurfa Evlerinin avluya bakan oda pencerelerinin üstünde "kuş takası" adı verilen kuş evleri bulunur. Şanlıurfa'da kuşçuların buluştuğu "kuşçu kahvehaneleri" bulunur. Bugün bu kahvehanelerin içinde tel kafesli odacıklar vardır. Güvercinl…
Daha fazla oku yaklaşıkŞANLIURFA’DA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  • 0

Türkiyede Güvercin Yetiştiriciliği

Dünya üstünde bilhassa büyük kentlerin büyük meydanlarının ayrılmaz “dekorunu” tanımayan insan yoktur; güvercin. Çeşitli ülkelerin insanları bu meydanlarda onları yemliyor ve koruyor. Öte taraftan hiçbir kuş türünden bu denli nefret eden kesime de rastlayamazsınız herhalde. Sadece gene kültür tarihinde de bu denli derin bir yer edinmiş başka bir hayvan türü de yoktur. Siyasal, dini, felsefi farklılıklardan bağımsız olarak, gene uygarlık zamanı içinde güvercin ve yetiştiricisine yaklaşımda bu denli çelişkilerle dolu bir tutuma rastlanmaz. Osmanlı’yı alın ele; bir yanda saraylarda, hususi bakıcıların nezaretinde, sultanların gözdesi olan bu kuşlar, öteki yanda “kuşbazların” yarım akıllı olarak duyuru edilmeleri... Bir yanda kutsiyet, sulh sembolü; öte yanda yetiştiriciliğinin uğursuzluk getireceğine olan inanç... Bir yanda Dünya’da milyonlarca hayranı, fanatik yetiştiricisi; öteki yanda dışkısı ve yuva malzemeleriyle binaları kirlettiği için (!) uçan fare olarak …
Daha fazla oku yaklaşıkTürkiyede Güvercin Yetiştiriciliği
  • 0

Ağrı’lı bir kuşçu güvercinlerini soba ile koruyor

Ağrı’da hobi olarak beslediği güvercinleri zaman içinde ticarete dönüştüren bir yurttaş, onlarca çeşit kuşu soğuk havalardan korumak için günde 4 kere soba yakıyor. Güvercinseverlerin bayağı fazla olduğu Ağrı'da, vatandaşlar yazın boş alanlarda güvercinleri besleyip eğitirken, hava sıcaklıklarının bir çok süre eksi 20 dereceye düşmüş olduğu kış mevsiminde ise barakalar ve evlerde soğuklardan korumak için değişik yöntemler kullanıyor. Vatandaşlar, binlerce lira değerinde olan ve bilhassa fazlaca fazla rağbet gören Mardin taklacı kuşlarına evlatları şeklinde bakarak soğuklardan koruyor. Eski Van Caddesi, Sem Pazarı'nda senelerdir güvercin besleyen Erdal Kocaağa adlı yurttaş, dondurucu havalardan güvercinleri korumak için gece gündüz 4 kere soba yakıyor. Öte taraftan Kocaağa, barakayı tel örgü ve tahtalarla ortadan ikiye ayırarak güvercinleri sobadan koruyor. Güvercinleri evlatları şeklinde bakan Kocaağa, zamanının çoğunu onlara ayırarak büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. …
Daha fazla oku yaklaşıkAğrı’lı bir kuşçu güvercinlerini soba ile koruyor
  • 0

Damascene Pigeons (istanbullu)

Yabanci kaynaklara gore bu irkin 3000 yildan daha uzun bir sure onceye ait olduguna dair misirda ve arabistanda yapilan arastirmalarda elde edilen bazi bilgiler var.Benim tanistigim araplar tarafindan bu kuslar kutsal sayiliyor,buna sebeb olarakta Hz Muhammet ve beraberindekilerin Mekkeden Medineye hicreti sirasinda düşmanlarindan gizlendikleri Sevr Mağarasınin girisine yuva yapan ve onu arayanlarin magarada kimsenin olamayacagina kanaat getirmelerine sebeb olan guvercin oldugu belirtiliyor. Cok eski yillarda arap yarimadasinda bu kuslarin ismi kutsal sayildiklari icin Muhammet olarak biliniyor. Bu yuzden ilk baslarda bu kuslar Avrupada Muhammet isimli olarak anilmaktalar, daha sonra yapilan arastirmalarda Suriyenin damascus bolgesinden olduklarina inanilmis ve gunumuzde damascene ismi konmustur . Benim inceledigim guvercin kitaplarinin bir kisminda Arap yarimadasina ait oldugu digerlerinde ise Suriyenin Damascus yani bu gunku Sam sehrine ait oldugu, bir kismina gorede Turkiy…
Daha fazla oku yaklaşıkDamascene Pigeons (istanbullu)
  • 0

Amerikan serama

yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Amerikan serama yada Malezya serama diye seramalar ikiye ayrılmıyordu.çünkü Amerikaya seramalar henüz ayak basmamıştı.daha sonra bir Amerikalının sayesinde Amerikalılar seramalarla tanıştılar ve daha sonra Amerikan serama adını alacak olan bir ırkın öncüsü oldular.Amerikan serama ayrı bir ırk olarak kabul ediliyor mu bu hala tartışılan bir konu.ancak burada yanlış bilinen bir takım konuları dile getirmek istedim.bugün Malezya serama ile Amerikan serama iki farklı ırk olarak düşünebilir.ancak bu iki ırkı kilosuna göre ayırmak imkansızdır.ne yazık ki Türkiyede çok ciddi bir yanlış düşünce var."Malezya serama çok hafif ve küçüktür.Amerikan serama ise iri ve ağırdır."bende bir Malezya serama horoz var.sanırım 600-700 gr gelir diye düşünüyorum. bunun üzerine bazı bilgisi olmayan ama fikri çok olan arkadaşlar şöyle düşünebilirler." nerden malum o horozun Amerikadan gelmediği"ben seramanın Amerikan ve Malezya diye iki ayrı gruba ayrıldığını bilmeden Amer…
Daha fazla oku yaklaşıkAmerikan serama
  • 2